Mirësevini në

TMC - Training Management Consulting

TMC krijon sinergji nëpërmjet njohurive të spikatura dhe eksperiencave

Kompania

TMC Training Management Consulting Shpk është Kompani Konsulence në Menaxhim që ofron shërbime Konsulence, Auditimi të Brendshëm dhe Trajnimi lidhur me Modelet ISO,SES (Single European Sky), EFQM, CAF, Menaxhim Procesi, Siguri Ushqimore, Auditime EHS, Sigurimi i Cilësisë së Laboratorëve etj…

Kompania është themeluar zyrtarisht në 2008 dhe përbëhet nga mbi 10 konsulentë, trajnerë dhe auditorë të kualifikuar dhe me eksperienë. TMC ka përfunduar me sukses mbi 150 projekte në këto vite për klientë nga sektori privat dhe publik.

54-548894_airplane-wallpaper-hd-42-airplane-hd-photos-and

Partneriteti në fushën e Aviacionit Civil

TMC prej 10 vjetësh është kontraktuar në një sërë projektesh në fushën e Aviacionit Civil. Kontributi ka qenë i veçantë në çështjet e lidhura me implementimin e SES (Singel Europian Sky), sikurse janë ato të përmirësimit të Cilësisë, garantimit te Parrezikshmërisë dhe Sigurisë në Aviacion, menaxhimit te Mjedisit, Sigurisë në Punë dhe asaj IT.

Kjo është siguruar në saj të partneritetit shumë vjeçar me kompaninë austriake AUSTROCONTROL duke krijuar një sinergji të ekspertizave tona përkatëse në përputhje edhe me kërkesat e vazhdueshme të organizmave kombëtare si Autoriteti i Aviacionit Civil, apo ndërkombëtare si ICAO, EUROCONTROL, EASA etj.

Për më shumë informacione lidhur me ekspertizat e mundshme që ofrojmë në partneritet me AUSTROCONTROL vizitoni faqen e internetit: www.austrocontrol.at

Trajnime

Programin e Trajnimeve, mund ta lexoni këtu.

Përveç shërbimeve të Konsulencës dhe Auditimit të Brendshëm, TMC shërben si Qëndër Trajnimesh Profesionale për Sektorin Publik dhe Privat, në disa fusha ekspertize.

Trajnime të ndryshme nga Programe Certifikimi Personal dhe Programe Kualifikimi, të njohura ndërkombëtarisht, ofrohen nga trajnerët tanë të certifikuar ndërkombëtarisht.

Dr. Arben Memo - Themelues / Konsulent

+ Konsulent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001
+ PhD (Kimi), Universiteti i Siegen, Germany
+ MSc. (Environment Sci&Policy) CEU, Hungary
+ Dipl. Kimi Industriale, Univ. i Tiranës, Shqipëri
+ Co-Drejtues QPLAN-INE – www.albconsulting.org

Prof. Dr. Alqi Çullaj - Partner

+ Konsulent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 17025, ISO 15189
+ Profesor i Kimisë Analitike, Fakukteti i Shkencave të Nartyrës, Universiteti i Tiranës, Shqipëri
+ Vlerësues teknik pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit (DPA)

Dr. Ilirian Postoli – Konsulent

+ Konsulent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001
+ Diplomë në Kimi Industriale, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Shqipëri
+ PhD, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Tiranë, Shqipëri

Ekipi

MSc. Leonat Luli - Administrator / Konsulent

+ Konsuent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001
+ Diplomë në Financë, Profili Biznes, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Shqipëri
+ Anëtar i ACN – www.albconsulting.org

Msc. Ina Veliaj - Konsulent

+ Konsulent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025
+ Diplomë në Kiminë Ushqimore, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Shqipëri

MBA. Enkeleda Peja - Konsulent

+ Konsulent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Marka CE
+ MBA Universiteti i Nebraskës / Universiteti i Tiranës
+ Diplomë në Inxhinieri Elektrike, Fakulteti i Inxhinerisë, Universiteti i Tiranës, Shqipëri

MSc. Eriola Kamberi – Konsulent

+ Konsulent / Trajner / Konsulent për:
ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 9001, ISO 22000, Metrologji
+ MSc. Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Shqipëri
+ MSc. Kimi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Shqipëri
+ Diplomë në Kimi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Shqipëri

Projekte

Shërbimet tona janë kalibruar në mbi njëqind projekte gjatë dhjetë viteve eksperiencë.

Dokumente , artikuj dhe të reja

sqAlbanian