Close

Bli Higjiena dhe Menaxhimi

Formulari i porosisë për Materialin
HIGJIENA DHE MENAXHIMI PËR OPERATORËT E SHËRBIMIT USHQIMOR

Ju lutemi, plotësoni të dhënat tuaja në fushat më poshtë:

Lutemi, shkruani emailin tuaj, në mënyrë që t'i përgjigjemi kërkesës suaj.
Mund te porositet edhe dosje fizike me kosto shtese/dosje: 200 euro + tvsh
Ne Trajnime mund te marrin pjese jo me shume se 8 persona
Certifikimi ofrohet përmes Trupës së akredituar EQSC European Quality and Safety Control. Këtu përfshihen:
- Kontroll 1 herë në vit bazur në Listë Kontrollet e Materialit
- Çertifkatë Vjetore + 3 Logo Adhezive
Dosja fizike + CD