Close

TMC ofron ekspertizë për krijimin e Udhëzuesit të ISO 27001 për SME-të Evropiane

TMC Training Management Consulting si lider në fushën e konsulencës për sistemet e menaxhimit në Shqipëri ka ofruar ekspertizën e saj në projektin për krijimin e një Udhëzuesi që ndihmon SME-të (ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme) në implementimin e Standardit ISO 27001 për Menaxhimin e Sigurisë së Informacionit. Projekti është iniciuar nga European DigitalSME […]

Read More