Close

Bli Higjiena dhe Menaxhimi

Formulari i porosisë për Materialin
HIGJIENA DHE MENAXHIMI PËR OPERATORËT E SHËRBIMIT USHQIMOR

Ju lutemi, plotësoni të dhënat tuaja në fushat më poshtë:

Lutemi, shkruani emailin tuaj, në mënyrë që t’i përgjigjemi kërkesës suaj.
Blerja e dosjes së plotë është e detyrueshme. Materiali do të dërgohet në formë fizike dhe elektronike.
Certifikimi ofrohet përmes Trupës së akredituar EQSC European Quality and Safety Control. Këtu përfshihen:
– Kontroll 1 herë në vit bazur në Listë Kontrollet e Materialit
– Çertifkatë Vjetore + 3 Logo Adhezive
Dosja fizike + CD